아귀전골 2018년

One of winter specialties of Ibaraki!

茨城冬季美味特集!

茨城的冬味覚大特集!

이바라키의 겨울 미각 대특집

รวบรวมอาหารอร่อยในช่วงฤดูหนาวของอิบารากิ

Một trong những đặc sản mùa đông của Ibaraki!

People in Japan praise anko (anglerfish) as a counterpart of fugu (blowfish), saying “anko is a delicacy in the east and fugu in the west,” and both of them are cooked into a hotpot, which is a winter’s specialty. The appearance is relatively bad with a flat body, a big head and a big mouth with sharp teeth. However, on the contrary to its looks, the flesh tastes light, and is low in fat and calorie, the skin is rich in collagen, so the fish is popular among ladies.

拥有“东之鮟鱇、西之河豚”美称的鮟鱇鱼火锅是茨城县最具代表性的冬季美食。鮟鱇鱼的鱼身像被挤压过似的扁平,庞大的头部、加上巨大的嘴巴以及锋利的牙齿,可谓是丑陋至极的鱼种。但在它其貌不扬的外表下,却因富含大量的胶原蛋白、且低脂肪低热量的特点,受到广大女性们的喜爱。

擁有「東之鮟鱇、西之河豚」美稱的鮟鱇魚火鍋是茨城縣代表性的冬季美食。鮟鱇魚的魚身像被擠壓過似的扁,龐大的頭部、加上巨大的嘴巴以及鋒利的牙齒,可謂是醜陋至極的魚種。但在它其貌不揚的外表下,卻因富含大量的膠原蛋白、且低脂肪低熱量的特點,廣受女性們的喜愛

아귀전골은 「관동의 아귀 관서의 복어」로 불리는 이바라키 현을 대표하는 겨울 미각입니다. 아귀는 눌려 찌그러진 것 같은 넓쩍한 몸, 큰 머리와 날카로운 이빨의 거대한 입을 가진 그로데스크한 생선입니다. 그러나 생긴 것과는 다르게 맛이 담백하고 콜라겐이 듬뿍 들어 있고 지방이 적은 저 칼로리이어서 여성에게도 인기가 있습니다.

ปลาอังโค คืออาหารรสโอชาขึ้นชื่อในฤดูหนาวของอิบารากิ ด้วยความอร่อยของปลาอังโคจึงถูกยกย่องและเปรียบเทียบกับปลาปักเป้าว่า “ทิศตะวันออกคือปลาอังโค ทิศตะวันตกคือปลาปักเป้า” ปลาอังโคมีลักษณะที่แบนลาบ หัวและปากที่ใหญ่ พร้อมกับฟันที่แหลมคม และเนื่องจากมีคอลลาเจนจำนวนมาก ส่วนของเนื้อปลาก็ไม่ค่อยมีไขมัน และแคลอรี่ต่ำ จึงทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากสุภาพสตรี

Đó là một hương vị mùa đông của tỉnh Ibaraki, được ví von theo kiểu “Đông có cá Anko, Tây có cá Fugu”. Nó là một con cá kỳ lạ với cơ thể phẳng , đầu to, miệng khổng lồ với hàm răng sắc nhọn. Tuy nhiên,trái ngược với vẻ ngoài của nó ,thịt của nó có màu trắng nhạt với nhiều collagen, thịt ít chất béo và ít calo hơn, do đó rất được phụ nữ ưa chuộng.

あんこういばらき3
あんこういばらき6
あんこういばらき4

 

Many seafood restaurants in Ibaraki serve anko nabe from November to March, and the best season is believed to be from December to February, when its liver becomes enlarged. The followings are detailed information on anglerfish hotpots.

每年从11月至翌年3月都可品尝到茨城县的鮟鱇鱼。特别值得一提的是12月至翌年2月,因鱼肝的肥大而被称为是最美味的时期。今年我们也将为您介绍茨城鮟鱇鱼的无穷魅力

每年從11月至隔年3月都可品嚐到茨城縣的鮟鱇魚,尤期是12月至隔年2月,因魚肝的肥大而被稱為是最美味的時期。今年我們也將為您介紹茨城鮟鱇魚的無窮魅力!

이바라키의 아귀는 11월~3월 까지 맛 보실 수 있으며, 특히 간이 비대해지는 12월~2월이 맛있는 시기라고 알려져 있습니다. 올해도 맛있는 이바라키 아귀의 매력을 듬뿍 소개하고자 합니다!

เพลิดเพลินกับการรับประทานปลาอังโคของอิบารากิได้ตั้งแต่พ.ย. – มี.ค. และช่วงธ.ค. – ก.พ. คือ ช่วงที่ตับจะพองโตเป็นพิเศษ จึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นช่วงที่มีรสชาติอร่อยเป็นอย่างมาก ซึ่งปีนี้ทางเราก็จะแนะนำเสน่ห์ของปลาอังโคอย่างมากมาย

Chúng ta có thể thưởng thức món lẩu cá Anko của tỉnh Ibaraki từ tháng 11 đến tháng 3. Đặc biệt là người ta nói rằng vào thời điểm từ tháng 12 đến tháng 2 khi gan cá mở rộng là lúc cá ngon nhất. Năm nay chúng tôi cũng sẽ giới thiệu rất nhiều điểm hấp dẫn của lẩu cá Anko tại tỉnh Ibaraki!

あんこういばらき1
あんこういばらき2
あんこういばらき5

 

There are seven tips to enjoy anko nabe more. (Actually, an anglerfish will be cut and divided into seven parts before being cooked, so we came up with seven tips accordingly.)

如何才能更好的享受到鮟鱇鱼的美味呢?下面为您介绍“鮟鱇鱼七宝”的7项重点知识。

如何讓鮟鱇魚變得更加美味呢? 下面為您介紹鮟鱇魚七寶的重點知識。

겨울 미각, 아귀를 더욱 맛있게 드기기 위한 토막 상식. 「아귀의 일곱 도구」에 비유해서 7 가지의 포인트를 소개합니다.

7 วัตถุดิบที่ทำให้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารที่แสนอร่อยและขึ้นชื่อในฤดูหนาวอย่างปลาอังโค

Có bảy mẹo để tận hưởng lẩu cá ăn ngon hơn. (Trên thực tế, một con cá sẽ được cắt và chia thành bảy phần trước khi được nấu chín, vì vậy chúng tôi đã đưa ra bảy lời khuyên cho phù hợp.)Chúng tôi sẽ giới thiệu 7 điểm công cụ này nhé.

First, please try a simple anko nabe.

享受鮟鱇鱼火锅的要点首先是原味的“鮟鱇鱼火锅”

享受鮟鱇魚秘訣1 首先是基本原味的鮟鱇魚火鍋

아귀전골을 즐기는 포인트 1 먼저 기본적인「아귀전골」을

เคล็ดลับข้อแรกที่จะทำให้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอังโคนาเบะ คือ เชิญลิ้มลองอังโคนาเบะรสเบสิค

Điểm thứ 1, hãy thử một lẩu cá thật đơn giản.

In general, the ingredients of anko nabe are seasonal vegetables, broth and all parts of anko, which local people call ‘nanatsu-dogu’ (seven parts of the fish).
There are two types of broth for anko nabe, miso flavored and soy sauce flavored, and usually the soups are light.
Seasonings and the quantity of liver used for a hot pot differentiate the type of anko nabe. Its flavor and taste of soup change according to how much liver the soup contains.
You should try a simple anko nabe first since ‘dobujiru’ is too condensed and too strong for anko beginners. While tasting a simple anko nabe, you can savor each ingredient in the soup.

“鮟鱇鱼火锅”通常是指以鮟鱇鱼的七宝作为主要食材、另外加上蔬菜以及汤料(锅底),一起放入锅中炖煮的火锅料理。分别有味增和酱油两种口味,且以清淡居多。但口味以及食材的搭配也因店铺而各有不同,其中鮟鱇鱼肝的用量起着关键性的作用,因此汤的浓淡、以及味道都会有很大变化。
通常只要放入“鮟鱇鱼七宝”就被称为“鮟鱇鱼火锅”。但如果您是第一次品尝,建议您不妨先试试最基本的原味“鮟鱇鱼火锅”,比起浓厚且口味偏重的“槽汁(DO BU JIRU)”,原味的则更容易被人们接受,一边品尝鱼肝溶入汤汁后的鲜美浓厚,一边还可细细品尝“鮟鱇鱼七宝”的美妙口感。

「鮟鱇魚火鍋」通常是指以鮟鱇魚的七寶作為主要食材、另外加上蔬菜以及湯料(鍋底),一起放入鍋中燉煮的火鍋料理。分別有味增和醬油兩種口味,且以清淡居多。但口味以及食材的搭配也因店鋪而各有所異。其中鮟鱇魚肝的用量有關鍵性的作用,湯的濃淡、以及味道都會受影響變化。通常只要放入「鮟鱇魚七寶」就被稱為「鮟鱇魚火鍋」。但如果您是第一次品嚐,建議您不妨先試試最基本的原味「鮟鱇魚火鍋」,比起濃厚且口味偏重的槽汁(DO BU JIRU)更容易被接受,一邊品嚐魚肝溶入湯汁後的鮮美濃湯,一邊還可品嚐「鮟鱇魚七寶」的美妙口感。

아귀전골은 아귀를 주재료로 한 전골로써 아귀의 일곱 부위와 야채, 스프를 넣고 끓인 요리를 넓은 의미로 「아귀전골」이라 부릅니다. 일반적인 맛은 된장이나 간장의 두 종류로써, 깔끔한 맛이 많습니다. 맛내기와 재료 등은 각 점포에 따라 다르며 특히 「안기모(아귀의 간)」을 어느 정도 사용했는 가에 의해 깊고 진한 맛과 풍미가 크게 달라집니다. 기본적으로 아귀의 일곱 부위가 들어가 있으면「아귀전골」로 인정됩니다만, 처음 드시는 분은 먼저 기본적인 아귀전골부터 드셔 보시는 것이 어떨가요! 맛이 진하고 독특한 풍미의「도부지루 どぶ汁」보다 먹기 쉬우면서도 간을 풀은 국물을 맛보시며, 일곱가지 부위의 식감과 맛을 즐기실 수 있습니다.

อังโคนาเบะใช้ปลาอังโคเป็นหลักในการปรุงรส และส่วนมากจะตุ๋นพร้อมกับวัตถุดิบ 7 อย่าง ผัก น้ำซุบ (น้ำปรุงรส) โดยส่วนมากจะปรุงรสด้วยมิโซ หรือ โชยุ ซึ่งจะมีรสอ่อน ๆ วิธีปรุงรสหรือวัตถุดิบที่ใช้จะแตกต่างกัน และถ้าหากใช้ตับมาปรุงรสยิ่งจะทำให้รสชาติมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ปกติแล้วจะใส่วัตถุดิบ 7 อย่าง แต่สำหรับท่านที่รับประทานเป็นครั้งแรก เชิญลิ้มรสชาติเบสิค ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ “โทบุนาเบะ”แล้ว อังโคนาเบจะทานง่ายกว่า เพราะไม่เข้มข้นมาก ลิ้มรสน้ำซุปที่เต็มไปด้วยตับของปลาอังโค และเพลิดเพลินไปกับวัตถุดิบ 7 อย่าง

Nói chung, các thành phần của lẩu cá Anko là rau theo mùa, nước dùng và tất cả các phần của cá anko, mà người dân địa phương gọi là ‘nanatsu-dogu’ (bảy phần của cá).
Có hai loại nước dùng cho lẩu cá Anko , hương vị miso và nước tương có vị nhạt thanh tao.Hương vị này cũng tùy thuộc vào mỗi tiệm.Gia vị và số lượng gan được sử dụng cho vào một nồi lẩu sẽ làm vị của nồi nước đậm hơn lên hay nhạt đi là phụ thuộc vào khẩu vị của chúng ta.Nếu ăn lần đầu ,tôi nghĩ bạn nên thử nồi lẩu cá Anko đơn giản sẽ ngon hơn so với vị ‘dobujiru’ quá đậm đặc và quá mạnh đối với người mới bắt đầu. Trong khi nếm thử Lẩu cá Anko, bạn có thể thưởng thức từng thành phần trong món súp.

あんこうの七つ道具と野菜がてんこ盛り
どぶ汁に比べてあっさりと食べやすいのが特徴

 

Second, please taste rich flavored ‘dobujiru’

享受鮟鱇鱼火锅的要点二是口味浓厚的“DO BU 汁”

享用鮟鱇魚火鍋秘訣2 享用口味濃厚的湯底”漕汁:(tobu汁)

아귀전골을 즐기는 포인트 2 진한 맛을 즐기는 식도락의 맛「도부지루(とぶ汁)」

เคล็ดลับข้อ 2 ที่จะทำให้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอังโคนาเบะ คือ เชิญลิ้มรสอังโคนาเบะรสชาติเบสิค

Điểm thứ 2, hãy nếm thử hương vị phong phú ‘dobujiru’

Ibaraki anko used to be well known as Tokiwaji Anko since the output of the fish was very large. However, the quantity has decreased little by little for 30 years and anglerfish is now classified into an expensive fish. Years ago, lots of anglerfish were showcased and sold at a fish market, and the scenery was considered one of the winter features of port towns in Ibaraki. Originally ‘dobujiru’ was cooked by fishermen on a boat, and to save water, they didn’t use any water to make anko nabe and they used just anglerfish, vegetables and miso. The soup is thick and the taste may be too strong for the first experience, so a little water, soup stock or seasonings are added to the hot pot at restaurants to eat it easily. A secret to make anko nabe great and similar to original dobujiru is parching a large quantity of anko liver in a pot first, and then putting other ingredients into the pot.

以茨城县沿岸为中心的海域盛产鮟鱇鱼,所以也被称为“常磐路鮟鱇鱼”。随着每年捕捞量的减少,现今的鮟鱇鱼已被誉为“高级鱼”。但在30年前,海边那一整排鮟鱇鱼的景观,曾是冬季茨城县码头的特色风景。 据说“DO BU 汁”的由来是因当时渔民们为了节省船上用水,所想出的料理。利用鮟鱇鱼与蔬菜中仅有的水分进行烹饪,再用鱼肝和味增来调味,汤汁的浓厚是其主要特征。对于吃不惯的人来说可能会觉得味道太重,所以一般店里提供的多半会加入汤汁或调味料进行烹饪。但是将大量鱼肝生煎过后,再放入各种食材以及味增的“DO BU 汁”的基本烹饪方法不变,所以才能享用到比一般“鮟鱇鱼火锅”口味更浓厚的独特风味。

以茨城縣沿岸為中心的海域盛產鮟鱇魚,所以也被稱為「常磐路鮟鱇魚」。隨著每年捕撈量的減少,現今的鮟鱇魚已被譽為「高級魚」。但在30年前,被丟在海邊一整排鮟鱇魚的景觀,曾是冬季茨城縣碼頭的特色風景。據說槽汁(DO BU JIRU)的起源是因為當時,漁民們為了節省船上的用水,所發明出的料理。他們只利用鮟鱇魚與蔬菜中僅有的水分進行烹飪,再用魚肝和味增來調味,湯汁的濃厚是其主要特徵。對於吃不慣的人來說可能會覺得味道太重,所以一般店裡提供的多半會加入湯汁或調味料進行烹飪。但是將大量魚肝生煎過後,再放入各種食材以及味增的槽汁(DO BU JIRU)的基本烹飪方法不變,所以才能享用到比一般「鮟鱇魚火鍋」更濃厚的獨特風味。

이바라키현의 해안을 중심으로 한 지역은 아귀의 어획량이 많고「도키와지(常磐路)의 아귀」로써 알려져 있었습니다. 해마다 어획량이 줄어 지금은 고급생선으로 불리는 아귀이지만, 30년 전까지는 항구에 아귀가 즐비하게 있던 광경이 이바라키 항구도시의 겨울 풍물시였습니다. 그 시대에 배위에서 조리할 때, 물을 절약하기 위해 고안된 어부 요리가「도부지루 どぶ汁」의 기원이라고 전해지고 있습니다. 큼직하게 썬 아귀와 야채만의 수분으로 조리해서 아귀 간의 풍미와 된장만으로 맛을 내어, 무척 진한 것이 특징입니다. 그러나 먹어보지 않은 이에게는 독특한 풍미가 오히려 먹기 어려운 경우가 많이 있습니다. 간을 듬뿍 넣고 볶다가 된장을 넣는 것이「도부지루 どぶ汁」의 기본이 되는 것은 변함이 없고 일반적인 아귀전골보다 강렬한 풍미를 즐기실 수 있습니다.

เนื่องจากมีการจับปลาอังโคจำนวนมากบริเวณริมฝั่งทะเลจังหวัดอิบารากิ จึงทำให้เป็นที่รู้จักในนาม “โทคิวะโรโนะอังโค” (อิบารากิแหล่งปลาอังโค) แต่ภายหลังทำการจับปลาอังโคน้อยลง จึงทำให้หาทานยากและถูกขนานนามว่าเป็นปลาที่มีราคาสูง เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ช่วงฤดูหนาวของอ่าวอิบารากิมีปลาอังโคจำนวนมากมายเรียงรายกัน ว่ากันว่า “โทบุนาเบะ” เป็นเมนูออริจินอลโดยชาวประมง ที่ได้ทำการคิดค้นเมนูอาหารที่สามารถทำได้โดยการประหยัดน้ำขณะอยู่บนเรือ ซึ่งเมนูนี้มีความเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์ เพราะจะใช้น้ำที่ออกมาจากปลาอังโคกับผักเท่านั้น ต่อจากนั้นเพิ่มกลิ่นด้วยตับ และปรุงรสโดยมิโซ แต่อาจจะทานยากนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่เคยทานมาก่อน เพราะฉะนั้นร้านอาหารส่วนมากจะเติมน้ำซุปและเครื่องปรุงลงไป แต่ว่าขั้นตอนพื้นฐานของการทำ “โทบุนาเบะ” คือ ต้องคั่วตับก่อนที่จะใส่ผักและมิโซ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ “อังโคนาเบะ” แล้ว จะมีความเข้มข้นและกลิ่นหอมมากกว่า

Ở khu vực trung tâm trên bờ biển của tỉnh Ibaraki, “Tokiwaji Anko” thường được biết đến như một nơi đánh bắt với sản lượng cá Anko rất lớn, nhưng số lượng đã giảm dần đi và vẫn được phân loại là một loài cá đắt tiền. Tuy nhiên so với thời hưng thịnh của 30 năm trước ,hình ảnh cá Anko đựơc bày la liệt khắp nơi trong chợ cá, và phong cảnh này được xem là một trong những đặc điểm mùa đông của các thị trấn cảng ở Ibaraki. Vào thời đó người ta phát hiện ra món ‘dobujiru’ được nấu bởi ngư dân trên một chiếc thuyền, và để tiết kiệm nước, họ không sử dụng bất kỳ loại nước nào để nấu lẩu cá Anko , họ chỉ sử dụng cá , rau và miso để chế biến. Điểm đặc trưng ở đây là gia vị nước dùng rất đậm ,có thể nói là rất khó ăn đối với người ăn chưa quen. Do đó, đầu bếp tại các nhà hàng đã chế biến lại gia giảm thêm chút gia vị ,một ít nước, được thêm vào nồi để phù hợp hơn. Tuy nhiên, nguyên liệu cơ bản để có nồi nước lẩu “dobujiru” là một số lượng lớn gan của cá anko trong một nồi ,tiếp theo đó là gia vị miso vẫn không thay đổi ,sau đó đưa các thành phần khác vào nồi. Chúng ta có thể thưởng thức hương vị đậm đà hơn lẩu cá Anko bình thường nhé.

肝の風味と味噌の濃厚なベース
濃厚なコクや旨味が楽しめます

 

Third, please learn about seven parts of anko.

享受鮟鱇鱼火锅的要点三是 要全部记住! 鮟鱇鱼七宝

享用鮟鱇魚火鍋秘訣3 記住全部!鮟鱇魚七寶

아귀전골을 즐기는 포인트 3 모두 알아두자! 아귀의 일곱 도구

เคล็ดลับข้อ 3 ที่จะทำให้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอังโคนาเบะ คือ จำ 7 วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงรส !

Điểm thứ 3, hãy tìm hiểu về bảy phần của cá Anko.

Except its bones, the other parts of anko are utilized for cooking. Local people call them ‘Nanatsu-dogu’ and each part is used to make various dishes fit for each part’s texture and taste.

鮟鱇鱼除鱼骨以外,其它部分都可以享用,其各部分被称为“七宝”,分别有其独特的风味和口感,可以做出各种料理

鮟鱇魚除魚骨以外,其它部分都可以享用,其各部分被稱為「七寶」,分別有其獨特的風味和口感,可以做出各種料理

뼈외에는 버릴 것이 없는 아귀. 각 부위는 「일곱 도구」라고 불리우며, 각각 풍미와 식감 등을 살려 요리에 쓰이고 있습니다.

ปลาอังโคได้รับการกล่าวขานว่ว่า นอกจากกระดูกแล้วนอกนั้นทานได้หมด ซึ่งแต่ละส่วนของปลาถูกนำมาปรุงรสและเพิ่มกลิ่น จึงถูกเรียกว่า “7 วัตถุดิบ”

Ngoại trừ xương của nó, các phần khác của cá Anko được sử dụng để nấu ăn. Người dân địa phương gọi họ là “Nanatsu-dogu” và mỗi phần được sử dụng để làm các món ăn khác nhau phù hợp với kết cấu và hương vị của mỗi phần.

The boiled anko liver is eaten as itself with some seasonings and used for a vinegared dish. But if you have anko nabe which contains of all the seven anko parts, you can taste anko to the full.

说道鮟鱇鱼料理,众所周知的有鮟鱇鱼肝以及醋拌鮟鱇鱼等,而“鮟鱇鱼火锅”则能一次性的品尝到“七宝”的美味,以及各个部位的不同口感。

說到鮟鱇魚料理,眾所皆知的有鮟鱇魚肝以及醋伴鮟鱇魚等,而「鮟鱇魚火鍋」則能一次性的品嚐到「七寶」的美味以及各個部位的不同口感。

아귀 요리라고 하면 안기모(간)와 도모즈(供酢: 안기모, 된장, 설탕, 식초를 잘 섞은 양념장에 아귀의 일곱 도구를 찍어 먹는 것) 이 알려져 있으나, 아귀 전골은 이 일곱 도구 모두를 한번에 맛 볼 수 있으며, 각 부위의 다른 식감을 즐길 수 있는 요리입니다.

ถ้าพูดถึงเมนูปลาอังโคแล้ว จะมีชื่อเสียงมากในเรื่องของตับ หรือ การคลุกเคล้าระหว่างมิโซกับน้ำส้มสายชู ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการลิ้มรสแต่ละส่วนของปลา (7 วัตถุดิบ) ที่มีความแตกต่างกัน

Nói về các món cá Anko thì món gan và giấm luôn được biết đến, nhưng nếu bạn ăn lẩu cá Anko thì bạn có thể nếm được tất cả 7 phần của con cá này cùng một lúc và bạn có thể thưởng thức sự khác biệt về kết cấu của từng phần.

The seven parts of anko: ①liver ②ovary ③fin ④flesh ⑤stomach ⑥gill ⑦skin

鮟鱇鱼『七宝』肝 卵巢 鳍 鱼身 胃 鱼鳃 鱼皮

鮟鱇魚『七寶』肝 卵巢 鰭 魚身 胃 魚鰓 魚皮

아귀의「일곱 도구」 기모(간), 난소, 등과 꼬리 지느러미, 살, 위(부레), 아가미, 껍질

7 วัตถุดิบ ประกอบไปด้วย ตับ นุโนะ (ไข่) โทะโมะ (หน้าอก หาง) ไดมิ (ร่างกาย เนื้อ) อิ (ถุงน้ำ) เหงือก หนัง

Bảy phần của cá Anko gồm có: gan, buồng trứng , vây cá, thịt cá, dạ dày, mang cá, da cá

これがあんこうの七つ道具!

 

Fourth, let’s learn about a unique way and watch how to cut the fish.

享受鮟鱇鱼火锅的要点四是 独特的切割方法! 欣赏挂吊切割鮟鱇鱼

享用鮟鱇魚火鍋秘訣4獨特切魚方法!觀賞吊切鮟鱇魚!

아귀전골을 즐기는 포인트 4 독특한 처리방법, 매달고 자르기를 봅시다.

เคล็ดลับข้อ 4 ที่จะทำให้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอังโคนาเบะ คือ ชมการแขวนและแล่ปลาอังโค

Điểm thứ 4, chúng ta hãy tìm hiểu và xem cách cắt cá một cách độc đáo

Anglerfish is uniquely cut by being hooked since a body is usually big and heavy, jelly-soft and the surface is too slimy to cut on a cutting board. An average anko weighs over 10 kilograms and it is difficult to put it on a cutting board. First, hook a big mouth on a big steel hook, second, cut off gills and fins, third, peel its skin after snipping around the mouth.

提起鮟鱇鱼,众所皆知的还有独特的切鱼方式“吊切”,而这绝不是为了表演而有的。在店里使用的鮟鱇鱼多为10KG以上的大型鱼,而鱼身表面光滑不适合在切板上操作。因而创出独特的吊切方式。 用大挂钩吊着鱼口、摘掉鱼鳃和鱼鳍之后由鱼口周边为切入口剥离鱼皮、然后再分别剔出内脏与鱼肉、这壮观的“吊切”表演也是茨城县冬季的特色风景。

提起鮟鱇魚,眾所皆知的還有獨特的切魚方式「吊切」,而這絕不是為了表演而有的。在店裡使用的鮟鱇魚多為10KG以上的大型魚,而魚身表面光滑不適合在切板上操作。因而創出獨特的吊切方式。用大掛鉤吊著魚口、摘掉魚鰓和魚鰭之後由魚口周邊為切入口剝離魚皮、然後再分別剔出內臟與魚肉、這壯觀的「吊切」表演也是茨城縣冬季的特色風景。

아귀라 하면 쓰루시키리(吊るし切り-매달아서 자르는 것)라는 특이한 방법으로 자릅니다. 결코 퍼포먼스를 위한 것이 아닙니다. 전골을 위해서 쓰이는 아귀는 그 무게가 10kg 이상의 것이 많고, 표면이 미끌거리고 몸이 흐느적거려 도마위에서 자를 수 없어서, 매달은 상태에서 자르는 쓰루시키리가 고안되었습니다. 큰 갈고리에 입을 걸어 아가미와 지느러미을 떼내고 입주위에 칼금을 넣어 껍질을 벗긴 후 내장과 살을 떼어가는 쓰루시키리는 이바라키의 겨울 풍물시가 되었습니다.

การแขวนแล้วแล่ คือ เอกลักษณะพิเศษที่เป็นที่รู้จักของปลาอังโค นี่ไม่ใช่แค่การแสดงโชว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เนื่องจากปลาอังโคที่ร้านอาหารใช้มานำปรุงรสนั้นมีน้ำหนักมากกว่า 10 กก. ตัวปลาก็มีความนุ่มและลื่นเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องแขวนไว้ในขณะที่แล่ โดยนำเบ็ดขนาดใหญ่เกาะไว้ที่ปาก จากนั้นนำเหงือกกับตับออก แล้วค่อยเริ่มแล่บริเวณริมปาก ต่อด้วยเอาหนังและเครื่องในออก ซึ่งการแขวนและล่าปลาอังโค ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของช่วงฤดูหนาวประจำอิบารากิ

Mọi người đều biết rằng cá Anko được xẻ thịt rất độc đáo.Nhưng đây không phải chỉ là màn trình diễn cho mọi người xem mà còn vì cá có cân nặng trung bình trên 10 kg với một cơ thể mềm dẻo và bề mặt quá mỏng ,nhớt nên rất khó cắt khi đặt trên thớt.Do đó mọi người mới bắt đầu nghĩ ra cách treo lên để xẻ thịt.Đầu tiên, móc một cái miệng lớn trên một cái móc thép lớn, thứ hai, cắt bỏ mang và vây, thứ ba, lột da của nó sau khi cắt quanh vùng miệng. Hình thức ‘Treo lên để xẻ’ loại bỏ các cơ quan nội tạng và thịt cá cũng là nét thú vị riêng của tỉnh Ibaraki vào mùa đông.

吊し切り実演は迫力満点

Fifth, please have the perfect food for health and beauty.

享受鮟鱇鱼锅的要点五是 有益于美容健康! 鮟鱇营养成分

享用鮟鱇魚火鍋秘訣5  有益美容與健康!鮟鱇魚的榮養成分

아귀전골을 즐기는 포인트 5 미용, 건강에 좋은..!!! 아귀의 영양성분

เคล็ดลับข้อ 5 ที่จะทำให้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอังโคนาเบะ คือ โภชนาการทางอาหารของปลาอังโคที่มีประโยชน์ต่อความงามและสุขภาพ

Điểm thứ 5, Lẩu cá Anko với thành phần dinh dưỡng hoàn hảo cho sức khỏe và sắc đẹp

Contrary to the unique appearance, anko is nutritious as well as tasty. The light-taste flesh contains lots of collagen that makes your skin silky and smooth. The liver contains vitamin A and B2 which have good effects to skin, cold, anemia and high-blood pressure and vitamin E which reins in peroxidized lipid and active oxygen that may cause aging and cancer.

其貌不扬的鮟鱇鱼,不但味道鲜美,还富含多种营养成分。虽然口感清淡但是鱼身中含有可增加皮肤弹性的胶原蛋白,鱼肝中所含有的维他命A和维他命B2对皮肤疾患、感冒、贫血及高血压都有显著疗效。而且还富含的维他命E,据说能有效抑制老化和癌症病因的过酸化脂质及活性酸素的产生。

其貌不揚的鮟鱇魚,不但味道鮮美,還富含多種營養成分。淡泊的魚身中所含有的膠原蛋白可增加皮膚彈性,魚肝中所含有的維他命A和維他命B2對皮膚疾患、感冒、貧血及高血壓都有顯著療效。富含的維他命E,據說能有效抑制老化和癌症病因的過酸化脂質及活性酸素的產生。熱氣騰騰的鮟鱇魚火鍋,極其適合寒冷的冬季,是一個不僅味道鮮美,而且能強身健體的高級食材。

조금은 그로테스크한 풍모의 아귀이지만, 두말할 것 없는 맛과 풍부한 영양 성분의 생선입니다. 담백한 맛의 살에는 피부를 탱탱하게 하는 콜라켄을 많이 포함하고 있고 더욱이 간에는 피부장해 와 감기, 빈혈과 고혈압에도 효과적인 비타민A와 비타민B2그리고 노화와 암의 원인이 되는 과산화지질과 활성탄소를 억제하는 비타민E도 풍부히 포함하고 있습니다.

ถึงแม้ว่าปลาอังโคมีรูปร่างหน้าตาที่แปลก แต่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีรสชาติอร่อยแค่ไหน และยังเป็นปลาที่อุดมไปด้วยโภชนาการทางอาหาร เนื้อปลาที่มีรสชาติอ่อนนั้นเต็มไปด้วยคอลลาเจน จึงทำให้มีผิวที่นุ่มนวล นอกจากนี้ยังมีวิตามิน A B2 ที่ดีต่อผู้ที่มีความผิดปกติของผิวหนัง ป้องกันไข้หวัด โรคโลหิตจาง และความดันโลหิตสูง รวมถึงอุดมไปด้วยวิตามิน E ที่ชะลอความแก่ ป้องกันโรคมะเร็ง ลดกรดในไขมัน และอนุมูลอิสระ

Trái ngược với vẻ ngoài khó nhìn, Cá Anko bổ dưỡng có vị ngon, thịt vị giác nhẹ chứa rất nhiều collagen giúp làn da mịn màng và săn chắc. Gan chứa vitamin A và B2 có tác dụng tốt cải thiện cho rối loạn da, cảm lạnh , thiếu máu và cao huyết áp .Ngoài ra thành phần giàu dưỡng chất vitamin E có trong lipid peroxidized kiểm soát ức chế oxy hoạt động là nguyên nhân có thể gây ra lão hóa và ung thư.

A hot pot dish is an ideal cuisine in cold winter. Anko nabe is not only tasty, but good for your health.

热气腾腾的鮟鱇鱼火锅,极其适合寒冷的冬季,是不仅味道鲜美,而且能强身健体的高级食材。

熱騰騰的火鍋、是冬季受喜愛、好吃且可暖身的食材。

따뜻한 전골은 추운 겨울에 안성맞춤! 맛 뿐만이 아니라 몸에도 좋은 음식입니다.

หม้อไฟนาเบะอุ่น ๆ เหมาะอย่างมากสำหรับฤดูหนาว ไม่เพียงแค่รสชาติอร่อยที่เท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย

Một nồi lẩu là món ăn lý tưởng trong mùa đông lạnh. . Nó không chỉ ngon mà còn tốt cho cơ thể, cho sức khỏe của bạn.

見た目によらず、コラーゲンたっぷり!

Sixth, little-known mode of anko’s life

享受鮟鱇鱼火锅的要点六是, 意想不到!鮟鱇鱼的生态环境

享用鮟鱇魚秘訣6 意想不到的鮟鱇魚的生態

아귀전골을 즐기는 포인트 6 의외로 알려지지 않은 아귀의 생태

เคล็ดลับข้อ 6 ที่จะทำให้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอังโคนาเบะ คือ รู้ถึงระบบนิเวศน์ของปลาอังโคที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก

Điểm thứ 6, ít ai biết đến đời sống của cá Anko

Anglerfish inhabit in the deep sea, and as you can see from the appearance, they can’t move swiftly. They have something like a tactile receptor on its head, and by using it they catch other pray fish who think the tactile receptor as their feed. An anglerfish swallows smaller fish without chewing them. It has many small projections in its mouth but they are not teeth but working as hooks not to escape the caught fish. Male anglerfish are too small to eat so generally female anglerfish are on the market.

鮟鱇鱼是深海鱼,栖息在海底深处。正如您所见它悠闲的身姿一样,由于不能快速游动,头上长出的尖端软软的触角般的部位,让误以为是美食的鱼儿成为其腹中美食并赖以生存。另外,鮟鱇鱼口中有许多细小如牙齿般的突起,但那并不是牙齿,而是起着防止捕获的猎物逃脱的反钩作用。雄鱼因其鱼身较小,一般食用的都是雌性的鮟鱇鱼。

鮟鱇魚是深海魚,棲息在海底深處。正如您所見它悠閒的身姿一般,由於不能快速游動,頭上長出的尖端軟軟的觸角般的部位,讓魚兒誤以為是美食而靠近,反而成為鮟鱇魚的食物。而鮟鱇魚就是賴以維生的。另外,鮟鱇魚口中有許多細小如牙齒般的突起,但那並不是牙齒,而是起著防止捕獲的獵物逃脫的反鉤作用。雄魚因其魚身較小,一般食用的都是雌性的鮟鱇魚

아귀는 알다시피 심해어로 보통은 바다 밑바닥에서 살고 있습니다. 보기에도 느릿한 모습처럼, 빠른 헤엄을 칠 수 없어 나풀거리는 촉각같은 것을 머리에서 뻗어, 그것으로 먹이라고 착각하고 오는 물고기를 통째로 삼켜 먹으며 살고 있습니다. 아귀의 입안에는 작은 이빨과 같은 돌기가 있읍니다만 이것은 이빨이 아니고 잡은 먹이를 놓치지 않도록 하는 갈고리 역할입니다. 또한 수컷은 몸이 작아서 일반적으로 식용은 암컷 아귀만 사용합니다.

ปลาอังโคอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึก ดูภายนอกแล้วจะมีอุปนิสัยที่ไม่รีบร้อน และว่ายน้ำช้า จุดสัมผัสด้านบนสุดจะยื่นออกจากหัวเพื่อจับเหยื่อทั้งตัวที่เข้ามาใกล้ และจะมีฟันถี่อยู่ด้านในของปาก ทำหน้าที่เป็นเหมือนดาบที่คอยดักไม่ให้เหยื่อที่จับได้นั้นหนีรอดไปได้ และเนื่องจากปลาอังโคตัวผู้มีขนาดเล็ก จึงนิยมทานปลาตัวเมียมากกว่า

Như chúng ta đã biết cá Anko sống ở vùng biển sâu, tận đáy đại dương . Như bạn có thể thấy khi chúng xuất hiện, chúng không thể di chuyển nhanh chóng.Chúng có thứ giống như một xúc giác phát ra từ tiếng rung ở đầu, hiểu lầm nó như con mồi và nuốt tất cả những con cá đến gần .Bên trong miệng của cá Anko có nhiều điểm lồi lõm nhưng chúng không phải là răng mà hoạt động như móc để những con mồi không thể thoát ra khỏi miệng được . Ngoài ra cá Anko đực rất nhỏ nên thông thường chỉ ăn con cá cái.

普段は海の底でノンビリ暮らしています

Seventh, various kinds of anglerfish dishes.

享受鮟鱇鱼火锅的要点七是,全都能食用 鮟鱇鱼的各种料理

享用鮟鱇魚秘訣7 大家一起吃較有樂趣、可選擇種類也多、

아귀전골을 즐기는 포인트 7 전부 먹고 싶은 여러가지 아귀요리

เคล็ดลับข้อ 7 ที่จะทำให้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอังโคนาเบะ คือ รับประทานเมนูปลาอังโคที่มีหลากหลายรูปแบบ

Điểm thứ 7, Tôi muốn ăn tất cả các loại món được chế biến từ cá Anko.

Anko is eaten mainly in winter, but there are lots of dishes regardless the season, such as Japanese-style deep-fried anko as well as boiled anko liver and its vinegared dishes. Boiled and appropriately processed skin and ovary are served as a French dish with delicious sauce made using anglerfish broth. You can also taste different kinds of anko nabe such as miso-flavored and soy sauce flavored ones at different restaurants.

鮟鱇鱼的旬期是冬季,尤其是鱼肝最肥大的1~2月左右最好吃。鮟鱇鱼料理中除了鮟鱇鱼火锅、醋拌鮟鱇鱼肝等较有名外,油炸鮟鱇鱼也非常受欢迎。顺便一提,据说法国也有用鮟鱇鱼做成的料理,将蒸煎过后的鱼肉和蒸过后的鱼肝,淋上用鮟鱇鱼汁熬制出的酱汁所制成的美味料理等。鮟鱇鱼火锅主要有味增和酱油2种口味,另外还有“DO BU 汁”等其它口味可以选择,您可以根据不同店铺而享用到各种不同口味的鮟鱇鱼哦。

鮟鱇魚的旬期是冬季,尤其是魚肝最肥大的1~2月左右最好吃。鮟鱇魚料理中除了鮟鱇魚火鍋、醋拌鮟鱇魚肝或魚皮等較有名外,油炸鮟鱇魚也非常受歡迎。據說法國也有用鮟鱇魚做成的料理,將蒸煎過後的魚肉和蒸過後的魚肝,淋上用鮟鱇魚汁熬製出的醬汁所製成的美味料理等。鮟鱇魚火鍋主要有味增、醬油和槽汁(DO BU JIRU)等口味可以選擇,您可以根據不同店鋪而享用到各種不同口味的鮟鱇魚哦。

아귀는 겨울이 제철이고 특히 간이 커지는 1~2월경이 가장 맛있습니다. 아귀 요리라고 하면, 「아귀 전골」이나 폰즈로 먹는「안기모」, 데친 껍질과 난소, 지느러미 등을 초장에 즐기는「도모즈 (供酢)」등이 유명하지만, 튀김 등도 맛있습니다. 덧붙여 말하면 프랑스 요리에서도 아귀를 사용하는데, 살과 간을 쩌서 아가미를 다린 물로 만든 소스를 부은 요리라고 합니다. 아귀전골에도 된장 맛, 간장 맛, 도부지루(どぶ汁) 등의 종류가 있어 점포에 따라 전혀 다른 맛을 즐기실 수 있습니다.

ปลาอังโคคือราชาอาหารแห่งฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงม.ค. – ก.พ. ตับจะมีขนาดใหญ่และเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด เมนูปลาอังโคที่มีชื่อเสียง อาทิ “อังโคนาเบะ” “อันคิโมะ” (การทานตับกับซอสพอนซึ) “โทโมะซึ” (หนังและเครื่องในที่ต้มในน้ำเดือดแล้วคลุกกับน้ำส้มสายชูและมิโซ) ปลาอังโคยังนำมาปรุงรสในอาหารฝรั่งเศสอีกด้วย เช่น การตุ๋นตับโดยเทคนิค Peole และนำน้ำดาชิที่ได้จากส่วนหัวและกางของปลาอังโคมาราด ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการลิ้มรสอังโคนาเบะที่มีการดัดแปลงมาจากซุปโดบุจิรุ ซึ่งแต่ละร้านก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกัน

Lẩu cá Anko được ăn chủ yếu vào mùa đông, đặc biệt là khi gan cá lớn hơn từ tháng 1 đến tháng 2 là thời điểm ngon nhất. Nói đến món ăn được chế biến từ cá phải nói đến là ” lẩu cá Anko”, gan luộc chấm nước Ponzu ,da cá chiên giòn kiểu Nhật …hoặc món vây cá làm giấm miso rất nổi tiếng.Bằng cách này, ẩm thực Pháp cũng sử dụng món cá Anko với gan luộc ,và thịt cá rang bơ rưới nước sốt làm từ những miếng cá và xương vụn. Bạn có thể thưởng thức hương vị khác nhau của lẩu cá Anko như vị nước tương hay vị miso tùy thuộc vào từng cửa hàng chế biến.

鍋料理以外にも楽しみ方いっぱいです

Restaurants and hotels serving anko nabe

能品尝到鮟鱇鱼料理的餐馆和旅馆

可以品嚐到鮟鱇魚火鍋的飯店以及旅館

아귀를 먹을 수 있는 가게와 숙소

ร้านอาหารและโรงแรมที่สามารถรับประทานอังโคนาเบะ

Nhà hàng và khách sạn phục vụ lẩu cá Anko

There are many shops and restaurants you can have anko nabe in Kitaibaraki, Hitachi, Hitachinaka, Oarai and Mito. Please click and check the shops and hotels you can try an excellent anko nabe.

鮟鱇鱼火锅可以在县内各地品尝到,其中特别有名的是北茨城市、日立市、常陆那珂市、大洗町、水户市这五个地区。每个地区可品尝到鮟鱇鱼火锅的饭店以及旅馆的信息请参考以下网址。

鮟鱇魚火鍋可以在縣內各地品嚐到,其中特別有名的有北茨城市、日立市、常陸那珂市、大洗町、水戶市這五個地區。各個地區可品嚐到鮟鱇魚火鍋的飯店以及旅館的資訊請參考以下網址.

아귀 전골은 이바라키 현내의 각 지역에서 드실 수 있습니다 만, 그 중에서도 특히 5군데의 지역- 기타이바라키(北茨城)시, 히타치(日立)시, 히타치나카(ひたちなか)시, 오아라이마치(大洗町), 미토(水戸시 – 가 아귀 전골이 유명합니다. 지역별로 아귀 전골을 드실 수 있는 가계와 숙소를 밑의 사이트에서 소개하고 있습니다.

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกิบการทานอังโคนาเบะได้ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอิบารากิ ซึ่งก็มี 5 แหล่งที่มีชื่อเสียงด้านปลาอังโค อาทิ อ.คิตะอิบารากิ อ.ฮิตาจิ อ.ฮิตาจินาคะ ต.โออาไร อ.มิโตะ เว็บไซต์ข้างล่างแนะนำร้านอาหารและโรงแรมที่สามารถรับประทานอังโคนาเบะในแต่ละพื้นที่

Bạn có thể thưởng thức lẩu cá Anko tại khắp nơi trong tỉnh Ibaraki. Trong số đó có nhiều nhà hàng nổi tiếng tại Kitaibaraki, Hitachi, Hitachinaka, Oarai và Mito là nơi mà bạn có thể thử món ăn đặc sản này. Chúng tôi xin được giới thiệu website khách sạn ,nhà hàng nơi mà bạn có thể nếm thử món lẩu cá Anko ngon tuyệt vời.

Please enjoy a winter specialty in Ibaraki!

希望您不要错过品尝茨城冬季美味的机会哟!

請不要錯過品嚐冬季美味的機會哦!

꼭 이바라키의 겨울 미각을 느껴 보시길 바랍니다.!!!

เชิญเพลิดเพลินไปกับรสชาติอาหารในช่วงฤดูหนาว

Hãy thưởng thức đặc sản mùa đông ở Ibaraki!

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ